Onderwijs

Peuters vanaf 2,5 jaar mogen twee, vier of vijf dagdelen naar school. Het aantal dagdelen is per situatie verschillend. We leggen u graag uit wat voor uw peuter van toepassing is.

Aan de hand van verschillende thema’s wordt er door middel van spel gewerkt aan de taal, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Als de kinderen 4 jaar zijn, gaan ze naar groep 1 van de basisschool. Doordat er gewerkt wordt met aansluitende methodes, is de overgang naar de basisschool minder groot wanneer kinderen eerst naar de peuterschool zijn geweest. Ook draaien de kinderen op de peuterschool al een beetje in het schoolritme mee en wennen ze aan het kiezen van een activiteit, samen eten en drinken en wordt hun zelfstandigheid bevordert. Voor informatie over het aantal dagdelen of de kosten, klik hier.

HOE ZIET EEN DAGDEEL OP DE PEUTERSCHOOL ERUIT?

Bij binnenkomst verwelkomen de leidsters de kinderen. Ze mogen daarna hun jas uitdoen en op de daarvoor bestemde plek aan de kapstok ophangen. Het meegenomen fruit, dat we later op de dag samen delen, mag in de fruitschaal. Vervolgens mogen ze in de klas gaan spelen met de spelmaterialen die daar klaar liggen.

We vinden het leuk als u even mee speelt met uw peuter. Nadat u afscheid heeft genomen, gaan we opruimen en in de kring zitten. Dit noemen we de ‘grote kring’. Tijdens het kringmoment worden er liedjes gezongen, een (Bijbel)verhaal verteld en/of er wordt een activiteit aangeboden.

Hierna gaan de peuters in de hoeken spelen. Onder begeleiding mogen ze kiezen waar ze willen spelen. Eén van de leidsters biedt een activiteit aan, waar een klein groepje kinderen aan meedoet. Dit wordt ook wel de ‘kleine kring’ genoemd. Deze activiteit is afgestemd op het thema en verschilt per week. Vervolgens is er een plasronde. Na het handen wassen, is het tijd om samen te gaan eten.

Na het eet- en drinkmoment doen de kinderen hun jassen aan en gaan ze naar buiten. Aan het einde van een dagdeel gaan we naar binnen om af te sluiten in de kring. Daarna komt u uw peuter weer ophalen.

PEDAGOGISCH BELEID

Peuterschool Tamarinde wil bijdragen aan een goede startpositie van kinderen in de samenleving. Vanuit een pedagogisch verantwoorde basis bieden wij onderwijs dat aantrekkelijk en uitdagend is voor en afgestemd is op peuters. Hoe we daar inhoud aan geven, hebben we vastgelegd in het Pedagogisch beleid, dat een richtlijn is voor de komende jaren.

 

Klachtenreglement

Uw kind is bij ons in goede handen. Wij doen ons uiterste best om u naar tevredenheid van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft. Daarvoor hebben wij een klachtenprocedure. Deze bestaat uit vier stappen:

  • Bespreekbaar maken;
  • Gesprek met leidinggevende;
  • Interne klachtenregeling;
  • Externe klachtenregeling.

Op de pagina met belangrijke en informatieve documenten vindt u de klachtenregeling.