Onderwijs

In twee of vier dagdelen per week volgen de peuters het voorschoolprogramma “Puk en Ko”. In deze methode gaan de peuters op ontdekking samen met de pop Puk. Aan de hand van verschillende thema’s wordt er gewerkt aan taal, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Dit alles gebeurt spelenderwijs. Als de kinderen 4 jaar zijn, gaan ze naar groep 1 van de basisschool. Doordat er gewerkt wordt met aansluitende methodes, is de overgang naar de basisschool minder groot wanneer kinderen eerst naar de peuterschool zijn geweest. Ook draaien de kinderen op de peuterschool al een beetje in het schoolritme mee en wennen ze aan het kiezen van een activiteit, samen eten en drinken en wordt hun zelfstandigheid bevordert. Voor informatie over het aantal dagdelen of de kosten, klik hier.

Hoe ziet een dagdeel op de peuterschool eruit?

Als u binnenkomt doet uw peuter zijn/haar jas in de luizenzak. Het meegenomen fruit mag in de fruitschaal. De leidsters verwelkomen uw kind door het geven van een hand en daarna mag uw kind aan tafel gaan spelen met duplo, blokjes, een puzzel, klei, het kan een ketting rijgen of er is iets anders te doen aan een van de tafels.

We vinden het leuk als u even mee speelt met uw peuter. Nadat u afscheid genomen hebt, gaan we opruimen en in de kring zitten. Dit noemen we de ‘grote kring’. Tijdens het kringmoment worden er liedjes gezongen, een (Bijbel)verhaal voorgelezen en/of er wordt een activiteit aangeboden.

Hierna gaan de peuters in de hoeken spelen. Ook mogen ze knutselen, kleuren of een spelletje aan tafel doen. Eén van de leidsters biedt tegelijkertijd een Puk-activiteit aan, waar een klein groepje kinderen aan meedoet. We noemen dit de ‘kleine kring’. Deze activiteit is afgestemd op het thema en verschilt per week. Vervolgens is er een plasronde. Na het handen wassen gaan we eten  en drinken.

Na het eet- en drinkmoment doen we onze jassen aan en gaan we naar buiten. Aan het einde van een dagdeel gaan we naar binnen om af te sluiten in de kring. Daarna komt u uw kind weer ophalen.

Pedagogisch beleid

Peuterschool Tamarinde wil bijdragen aan een goede startpositie van kinderen in de samenleving. Vanuit een pedagogisch verantwoorde basis bieden wij onderwijs dat aantrekkelijk en uitdagend is voor en afgestemd is op peuters. Hoe we daar inhoud aan geven, hebben we vastgelegd in het pedagogisch beleid, dat een richtlijn is voor de komende jaren.

Klachtenreglement

Uw kind is bij ons in goede handen. Wij doen ons uiterste best om u naar tevredenheid van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft. Daarvoor hebben wij een klachtenprocedure. Deze bestaat uit vier stappen:

  • Bespreekbaar maken;
  • Gesprek met leidinggevende;
  • Interne klachtenregeling;
  • Externe klachtenregeling.

Op de pagina met belangrijke en informatieve documenten vindt u de klachtenregeling.