Kosten

Vrijwillige ouderbijdrage

Het onderwijs van de Tamarschool wordt gesubsidieerd door de overheid en is voor elk kind kosteloos. De vrijwillige ouderbijdrage op jaarbasis is vastgesteld op € 50,- voor het eerste kind. Voor het tweede en volgende kind op €35,-. U kunt dit bedrag in termijnen voldoen, het hoeft dus niet in één keer betaald te worden. Voor kinderen die zich gedurende het schooljaar aanmelden, wordt er € 5,- per resterende maand gerekend. We gaan hierbij uit van tien maanden onderwijs; september t/m juni. Van deze bijdrage worden extraatjes, die leuk en soms nuttig zijn, gefinancierd.

Schoolreis / schoolkamp

De schoolreis kost €25,00.
Het schoolkamp kost €125,00.

OOIEVAARSPAS

Als u in het bezit bent van een ooievaarspas moet u deze aan het begin van het schooljaar laten scannen bij de administratie. Alleen als de pas gescand is en geldig is betaalt de gemeente Den Haag uw ouderbijdrage aan de school. Als de ooievaarspas niet aan het begin van het schooljaar gescand is, mist de school inkomsten vanuit de gemeente. Mogelijk kunnen daardoor extra uitstapjes met de kinderen niet doorgaan.

Bijdrage vervoer zwemmen (groep 5)

€22,00.

Overblijven

Meer dan 95% van de kinden op de Tamarschool blijven over. Zij eten op school. Het eten en drinken moeten zij zelf meenemen. Voor het toezicht tijdens het overblijven moet betaald worden. De leerlingen eten in hun eigen lokaal onder toezicht van hun eigen leerkracht. Daarna gaan zij naar buiten waar zij spelen onder toezicht van een leerkacht of schoolmedewerker en een aantal vrijwilligers.

  • Wie voor het hele jaar in één keer betaalt voor 15 september betaalt €180,00.
    Na 15 september €200,00 per jaar.
    Het derde en volgende kind betaalt €120,00 per kind.
  • Wie per maand betaalt, betaalt €20,00 per maand. Steeds voor het begin van de nieuwe maand betalen. In juli en augstus hoeft niet betaald te worden (let op bij het automatisch afschrijven. Wie het bedrag steeds wil laten doorlopen via automatische afschrijving betaalt €16,67 per maand, gedurende 12 maanden).
  • Wie per keer betaalt, moet €2,00 per keer betalen.

Betalingen bij voorkeur door te pinnen bij de administratie.

Overmaken kan op NL58INGB0000 0829 78 tnv School met de Bijbel.