Onderwijs

Schoolgids 2019 2020

Tamarschool; geloven in groei.

Op de Tamarschool wordt gewerkt met het leerstof jaarklassensysteem met aandacht voor differentiatie.
Dat betekent dat de instructies veelal klassikaal zijn. Een goede instrucie is vanuit onze visie belangrijk. We werken met het Effectieve Instructiemodel.

Er is aandacht voor de verschillen tussen de leerlingen.
– Leerlingen die meer instructie nodig hebben krijgen die tijdens de verlengde instructie.
– Leerlingen die minder instructie nodig hebben, kunnen vaak eerder aan het werk en krijgen daarnaast verdiepende en verbredende opdrachten.
– Er is een groep voor meer- en hoogbegaafde leerlingen; de Cheeta’s.

Methodes

 

Meervoudige intelligentie

De Tamarschool gebruikt de principes van Meervoudige Intelligentie om tot een breed aanbod te komen.

Intelligentie betekent volgens Gardner: de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende (dus meervoudige) manieren. Dit betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere.

Soorten intelligenties

De verschillende intelligenties volgens de theorie zijn:

  • Verbaal/linguïstische intelligentie (taalslim);
  • Logisch/mathematische intelligentie (rekenslim);
  • Visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldslim);
  • Muzikaal/ritmische intelligentie (muziekslim);
  • Lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegslim);
  • Interpersoonlijke intelligentie (samenslim);
  • Intrapersoonlijke intelligentie (zelfslim);
  • Natuurgerichte intelligentie (natuurslim).

In de praktijk betekent dit dat we bij de aanbieding en verwerking rekening houden met de verschillende intelligenties van de leerlingen. We willen deze intelligenties matchen (aanspreken) en stretchen (verder ontwikkelen).