Onderwijs

Schoolgids 2023 2024

Tamarschool; geloven in groei.

Op de Tamarschool wordt gewerkt met het leerstof jaarklassensysteem met aandacht voor differentiatie.
Dat betekent dat de instructies veelal klassikaal zijn. Een goede instructie is vanuit onze visie belangrijk. We werken met het Effectieve Directe Instructiemodel (EDI).

Er is aandacht voor de verschillen tussen de leerlingen.
– Leerlingen die meer instructie nodig hebben krijgen die tijdens de verlengde instructie.
– Leerlingen die minder instructie nodig hebben, kunnen vaak eerder aan het werk en krijgen daarnaast verdiepende en verbredende opdrachten.
– Er is een groep voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, de Verdiepingsgroep.

Methodes

 • Bijbelonderwijs: Levend Water (http://www.bijbelonderwijs.nl),
  Kids Dichtbij God (https://kidsdichtbijgod.nl/)
 • Rekenen: Getal en Ruimte jr.
 • Lezen: Lijn 3 (groep 3)
 • Taal en Spelling: Pit
 • Begrijpend Lezen: Blits, Nieuwsbegrip
 • Wereldoriëntatie (thematisch) Blink
 • Sociale vorming & Burgerschap: Kwink (+KwinkBurgerschap)
 • Engels (vanaf groep 1): Take It Easy
 • Expressie

 

Meer manieren van leren

De Tamarschool is zich bewust dat kinderen verschillend leren. Verschillende theorieën helpen ons om hier mee om te gaan. Zo gebruiken we Meervoudige Intelligentie als middel om ons beter bewust te zijn dat het ene kind bijvoorbeeld vooral leert door taal en anderen door muziek. Het is goed om hier gebruik van te maken (matchen) en daarnaast de terreinen die nog niet zo ontwikkeld zijn te stimuleren (stretchen).

Uitkomsten van hersenonderzoek helpen ons om manieren te vinden om leerlingen  beter tot leren te laten komen.