Extra ondersteuning

Op Tamarinde zoeken we samen met u, als ouders, naar de beste manier om uw peuter te ondersteunen in zijn/ haar ontwikkeling.

Wanneer wij denken dat uw peuter baat heeft bij extra ondersteuning, zal dit besproken worden met u en met de intern begeleider van de school. Deze kan u dan doorverwijzen naar de juiste instantie. 

Instanties waar wij mee samenwerken zijn o.a. het consultatiebureau, de schoolmaatschappelijk werker en logopediepraktijken.