Extra ondersteuning

Op Tamarinde werken we samen met schoolmaatschappelijk werk en logopedie. Voor een afspraak met één van deze medewerkers kunt u contact opnemen met Annemieke Kester (akester@tamarschool.nl).

Wanneer wij denken dat uw kind baat heeft bij extra ondersteuning, zal dit besproken worden met de intern begeleider. Deze kan u doorverwijzen. Bij Tamarinde is Annemieke Kester tevens de intern begeleider.

Kim van Hagen
Schoolmaatschappelijk werker
Werkdagen: dinsdag donderdag & vrijdag
Stichting JESS
06.43842954
k.vanhagen@smw-basisschool.nl
Website school maatschappelijk werk
Carolien Kop
Logopedist
Aanwezig op
dinsdag & donderdag
Logopediepraktijk Samenspraak
06.26 66 55 24
E carolien@jouwlogopedist.nl
W Website logopedie