MR

De leden van de medezeggenschapsraad in schooljaar 2022 – 2023 zijn:

Oudergeleding:

  • Marieke Koetsjarjan
  • Liesbeth van der Valk
  • Henrieke van Voorst     

Personeelsgeleding:

o    Elise de Kleuver (is langdurig ziek)
o    Dorieke Dijkshoorn
o    Tamara Bronne
o    Ilze Post     

Voor contact met de MR kunt u mailen naar: mr@tamarschool.nl