MR

De leden van de medezeggenschapsraad in schooljaar 2019 – 2020 zijn:

Oudergeleding:

·         David Otten
·         Chris Walinga
·         Lydia van Doornum
·         Liesbeth Harders      

Personeelsgeleding:

o    Elise de Kleuver
o    Dorieke Dijkshoorn
o    Tamara Bronne
o    Ilze Post     

Voor contact met de MR kunt u mailen naar: mr@tamarschool.nl