MR

De leden van de medezeggenschapsraad in schooljaar 2023 – 2024 zijn:

Oudergeleding:

  • Marieke Koetsjarjan
  • Hedda Vos
  • Edwin Voskamp 

Personeelsgeleding:

o    Dorieke Dijkshoorn
o    Tamara Bronne
o    Ilze Post     

Voor contact met de MR kunt u mailen naar: mr@tamarschool.nl