MR

De leden van de medezeggenschapsraad in schooljaar 2017 – 2018 zijn:

  • Oudergeleding- David Otten- Chris Walinga- Lydia van Doornum
  •  Personeelsgeleding
    • Wesselien Koppelaar
    • Cheyenne Donker
    • Jisca van der Wal

Voor contact met de MR kunt u mailen naar: mr@tamarschool.nl