MR

De leden van de medezeggenschapsraad in schooljaar 2017 – 2018 zijn:

Oudergeleding:

  • David Otten
  • Chris Walinga
  • Lydia van Doornum

Personeelsgeleding:

    • Elise de Kleuver
    • Dorieke Dijkshoorn

Voor contact met de MR kunt u mailen naar: mr@tamarschool.nl