Verlof aanvragen

In Nederland is er leerplicht voor kinderen van 5 jaar en ouder. Leerplicht is in Nederland ook schoolplicht.
Kinderen dienen vanaf 5 jaar naar school te gaan.
Alleen bij hoge uitzondering kan hievan afgeweken worden.

Hiervoor moet verlof of vrijstelling aangevraagd worden.

WANNEER MAG U WEL VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES AANVRAGEN?

Uw kind kan uitsluitend maximaal tien schooldagen vrij krijgen in de volgende gevallen:

  • Vakantieverlof vanwege het beroep van de ouders. Als u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt, omdat u bijvoorbeeld seizoensgebonden werk doet, of dan piekdrukte heeft op uw werk. In dat geval moet u een verklaring van uw werkgever hebben, waarin staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan zonder dat het bedrijf daar schade van heeft.
  • Verlofaanvraag vanwege gewichtige omstandigheden; bijzondere familie-omstandigheden zoals een verhuizing, huwelijk, begrafenis. Dit kan voor een beperkt aantal dagen, ook wanneer dit familielid in het buitenland woont.
  • Sommige bijzondere of religieuze feestdagen.
  • Sabbatical verlof.

WANNEER MAG GEEN VERLOF AANGEVRAAGD WORDEN?

  • Vanwege extra vakantie: goedkopere tickets of verkeersdrukte.
  • Religieuze feestdagen vieren in het buitenland.
  • Familie- of vriendenbezoek in het buitenland zonder bijzondere omstandigheden
  • Vanwege werk kunt u geen verlof krijgen in de eerste 2 weken na de zomervakantie.
  • Als het verlof aansluit op de vakantie en samen met deze vakantie langer dan tien schooldagen duurt. 

TOESTEMMING VRAGEN

U kunt vrij vragen voor uw kind bij de directie van de school. Dit moet u schriftelijk doen en uiterlijk 6 weken voordat u verlof wilt, tenzij het een begrafenis betreft. De directie van de school beslist dan of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar. Ook wanneer u in een jaar meer dan 10 schooldagen verlof op wilt nemen (als u alle verlofdagen bij elkaar optelt), beslist ook de leerplichtambtenaar.

Wanneer uw kind niet op school is mist het lesstof. Het kan zijn dat uw kind hierdoor achter komt te lopen op school.

Informatie van:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen