Groep 8

Van de basisschool, naar de middelbare school

 

Procedure van groep 8 naar het voortgezet onderwijs 2019 / 2020

Procedure van groep 8 naar het voortgezet onderwijs 2019 / 2020

 

In de vierde schoolweek van groep 8 vinden de gesprekken met de leerlingen en ouders plaats. In deze gesprekken wordt een voorlopig schooladvies gegeven. Wanneer zaken niet veranderen, zal dit ook het advies zijn, wat in januari aan het voortgezet onderwijs wordt doorgegeven.

Het advies is gebaseerd op:

 • Cito-toetsen tot nu toe. Met name rekenen en Begrijpend Lezen zijn belangrijk.
 • Methodetoetsen
 • Houding en gedrag, met name de huiswerkhouding.

 

In groep 8 wordt in de week voor de herfstvakantie het Drempelonderzoek afgenomen. De uitslag hiervan nemen we mee in het schooladvies.

 

Eind groep 7 is de NIO afgenomen. De NIO is een toets die verplicht is voor leerlingen die als advies PRO of LWOO hebben. Op de Tamarschool wordt de toets afgenomen bij alle leerlingen om nog beter inzicht te krijgen in het niveau van de leerlingen.

 

Op vrijdag 22 november is er in de ochtend een voorlichting over het voortgezet onderwijs voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders.

 

Direct na de herfstvakantie worden de B-toetsen van Cito afgenomen. Daarna maakt de leerkracht, in samenspraak met de ib-er en directie de onderwijskundige rapporten, waarin het advies komt.

In de week van 4 februari zijn de gesprekken met ouders en kinderen over het definitieve advies. De onderwijskundige rapporten worden met de ouders doorgenomen.

Eerste aanmeldronde:

Voor LWOO en Pro gelden aparte trajecten die starten vanaf 30 september 2019.

Voor de reguliere aanmeldronde:

 • 31 januari adviesformulieren uitreiken aan leerlingen vmbo, havo en vwo.
 • Vanaf zaterdag 1 februari: eerste aanmeldperiode
 • 16 april: loting en matching 1e aanmeldingsperiode voor leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze.
 • Donderdag 16 april: Bericht van plaatsing aan ouders en basisscholen.

 

Tweede aanmeldperiode

 • Vanaf 17 april: tweede aanmeldingsperiode

15, 16, 17 april: Centrale Eindtoets.

Uitslag eindtoets en advies

 • Vanaf half mei: Uitslag eindtoets
 • Wanneer het toetsadvies van de eindtoets hoger is dan het advies van school à mogelijke bijstelling van het advies in overleg met voortgezet onderwijs.

 

MaandWatWat houdt het in?
SeptemberStartgesprekkenVoorlopig advies van groep 7 besproken + werkhouding en verwachtingen
Voor de herfstvakantieDrempelonderzoekIn één ochtend worden de vakken rekenen, taal, lezen en spelling getoetst. Hieruit komt een advies.
Na de herfstvakantieCito toetsenBegin Cito toets groep 8
DecemberDefinitief adviesAan de hand van voorlopig advies, citotoetsen, NIO, Drempelonderzoek bepalen we het definitief advies
JanuariOpen dagenU bezoekt met uw zoon/dochter open dagen van middelbare scholen.
FebruariAanmelding middelbare schoolU krijgt het aanmeldformulier inclusief voorkeurslijst mee.
Zaterdag 1 februari – vrijdag 14 februariEerste Aanmeldperiode middelbare school.U meldt uw zoon/dochter aan bij een middelbare school met het aanmeldformulier en de voorkeurslijst.
15-17 aprilCentrale Eindtoets
MeiUitslag Centrale eindtoets en heroverweging adviesAls uw kind lager scoort dan het basisschooladvies, dan blijft het basisschooladvies.

Als uw kind hoger scoort dan het basisschooladvies, dan kunnen wij het advies heroverwegen.

Procedure van groep 8 naar het voortgezet onderwijs 2019 / 2020

 

In de vierde schoolweek van groep 8 vinden de gesprekken met de leerlingen en ouders plaats. In deze gesprekken wordt een voorlopig schooladvies gegeven. Wanneer zaken niet veranderen, zal dit ook het advies zijn, wat in januari aan het voortgezet onderwijs wordt doorgegeven.

Het advies is gebaseerd op:

 • Cito-toetsen tot nu toe. Met name rekenen en Begrijpend Lezen zijn belangrijk.
 • Methodetoetsen
 • Houding en gedrag, met name de huiswerkhouding.

 

In groep 8 wordt in de week voor de herfstvakantie het Drempelonderzoek afgenomen. De uitslag hiervan nemen we mee in het schooladvies.

 

Eind groep 7 is de NIO afgenomen. De NIO is een toets die verplicht is voor leerlingen die als advies PRO of LWOO hebben. Op de Tamarschool wordt de toets afgenomen bij alle leerlingen om nog beter inzicht te krijgen in het niveau van de leerlingen.

 

Op vrijdag 22 november is er in de ochtend een voorlichting over het voortgezet onderwijs voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders.

 

Direct na de herfstvakantie worden de B-toetsen van Cito afgenomen. Daarna maakt de leerkracht, in samenspraak met de ib-er en directie de onderwijskundige rapporten, waarin het advies komt.

In de week van 4 februari zijn de gesprekken met ouders en kinderen over het definitieve advies. De onderwijskundige rapporten worden met de ouders doorgenomen.

 

Eerste aanmeldronde:

Voor LWOO en Pro gelden aparte trajecten die starten vanaf 30 september 2019.

Voor de reguliere aanmeldronde:

 • 31 januari adviesformulieren uitreiken aan leerlingen vmbo, havo en vwo.
 • Vanaf zaterdag 1 februari: eerste aanmeldperiode
 • 16 april: loting en matching 1e aanmeldingsperiode voor leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze.
 • Donderdag 16 april: Bericht van plaatsing aan ouders en basisscholen.

 

Tweede aanmeldperiode

 • Vanaf 17 april: tweede aanmeldingsperiode

 

 

15, 16, 17 april: Centrale Eindtoets.

 

Uitslag eindtoets en advies

 • Vanaf half mei: Uitslag eindtoets
 • Wanneer het toetsadvies van de eindtoets hoger is dan het advies van school à mogelijke bijstelling van het advies in overleg met voortgezet onderwijs.

 

 

 

MaandWatWat houdt het in?
SeptemberStartgesprekkenVoorlopig advies van groep 7 besproken + werkhouding en verwachtingen
Voor de herfstvakantieDrempelonderzoekIn één ochtend worden de vakken rekenen, taal, lezen en spelling getoetst. Hieruit komt een advies.
Na de herfstvakantieCito toetsenBegin Cito toets groep 8
DecemberDefinitief adviesAan de hand van voorlopig advies, citotoetsen, NIO, Drempelonderzoek bepalen we het definitief advies
JanuariOpen dagenU bezoekt met uw zoon/dochter open dagen van middelbare scholen.
FebruariAanmelding middelbare schoolU krijgt het aanmeldformulier inclusief voorkeurslijst mee.
Zaterdag 1 februari – vrijdag 14 februariEerste Aanmeldperiode middelbare school.U meldt uw zoon/dochter aan bij een middelbare school met het aanmeldformulier en de voorkeurslijst.
15-17 aprilCentrale Eindtoets
MeiUitslag Centrale eindtoets en heroverweging adviesAls uw kind lager scoort dan het basisschooladvies, dan blijft het basisschooladvies.

Als uw kind hoger scoort dan het basisschooladvies, dan kunnen wij het advies heroverwegen.

 

 

 

 

BoVo Haaglanden

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de BoVo Haaglanden.