Groep 8

Van de basisschool, naar de middelbare school

 

Procedure van groep 8 naar het voortgezet onderwijs 2018 / 2019

Pre-advies

In de derde schoolweek van groep 8 vinden de gesprekken met de leerlingen en ouders plaats. In deze gesprekken wordt een voorlopig schooladvies gegeven. Wanneer zaken niet veranderen, zal dit ook het advies zijn, wat in januari aan het voortgezet onderwijs wordt doorgegeven.

Het advies is gebaseerd op:

 • Cito-toetsen tot nu toe. Met name rekenen en Begrijpend Lezen zijn belangrijk.
 • Methodetoetsen
 • Houding en gedrag, met name de huiswerkhouding

Het schooladvies

In groep 8 wordt in de week na de herfstvakantie het Drempelonderzoek afgenomen. De uitslag hiervan nemen we mee in het schooladvies. Eind oktober wordt de NIO afgenomen. De NIO is een toets voor leerlingen die als advies PRO of LWOO hebben. Op vrijdag 9 november is er in de ochtend een voorlichting over het voortgezet onderwijs voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders. Direct na de kerstvakantie worden de M-toetsen van Cito afgenomen. Daarna maakt de leerkracht, in samenspraak met de ib-er en directie de onderwijskundige rapporten, waarin het advies komt.

Aanmelden op de middelbare school

Eerste aanmeldronde:

In de week van 4 februari zijn de gesprekken met ouders en kinderen over het definitieve advies. De onderwijskundige rapporten worden met de ouders doorgenomen.

 • 25 januari adviesformulieren uitreiken aan leerlingen Pro. Vanaf 26 januari kunnen zij aanmelden.
 • 8 februari adviesformulieren uitreiken aan leerlingen vmbo (LWOO), havo en vwo.
 • Zaterdag 9 februari – vrijdag 22 februari: eerste aanmeldperiode
 • 3 en 4 april: loting en matching 1e aanmeldingsperiode voor leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze.
 • Donderdag 4 april: Bericht van plaatsing aan ouders en basisscholen.

 

Tweede aanmeldperiode

 • 8 – 12 april: tweede aanmeldingsperiode
 • 15 en 16 april: Loting en matching leerlingen 2e periode + berichtgeving16, 17, 18 april: Centrale Eindtoets.Uitslag eindtoets en advies
 • Vanaf half mei: Uitslag eindtoets

 

Wanneer het toets-advies van de eindtoets hoger is dan het advies van school à mogelijke bijstelling van het advies in overleg met voortgezet onderwijs.

 

BoVo Haaglanden

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de BoVo Haaglanden.