Team

Het team in schooljaar 2022 / 2023


Teamfoto augustus 2022

Groepsverdeling 2022 / 2023

Peuterschool 

 • Zebra’s en Panda’s: juf Ellen Oppenhuizen, juf Yvette Raalte, juf Tiomsi de Bruijn, juf Marieke Colijn
 • Giraffen en Koala’s: juf Erica Geelhoed, juf Alde Marieke van Leeuwen, juf Rieneke Verbrugge.

Basisschool

 • Groep 1a: : juf Marjolein van der Kraats (ma, di, wo), juf Rianne Verton (do, vr)
 • Groep 1b: juf Marleen den Oudsten (ma, di) , juf Lilian Pijl  (wo, do, vr).
 • Groep 1c: Juf Maram Aldaloul (ma, di, wo, do), juf Denise van de Beek (wo, vr).
 • Groep 2a: juf Sylvana Boone (ma, di, wo, do), juf Anoek Mensink (vr).
 • Groep 2b: juf Tessa Mazier (ma-vr), juf Rieneke Pieterse (ma).

Tutoren van groep 1 en 2: juf Claire Elise vd Toorn, juf Judea Thodé.

 • Groep 3a: (schakelklas) juf Mathea Brugmans en juf Marinka Lucas (do, vr), meester Dinesh Koesal (ma, di, wo)
 • Groep 3b: juf Lisanne van Dam (ma, di, wo, vr) juf Marjolein Lelyveld (do).
 • Groep 3c:  juf Marjolein Quist (tutor) en juf Joëlle van Middelkoop (ma t/m vr)

Tutoren groepen 3: juf Joëlle en juf Marinka, meester Dinesh

 • Groep 4a juf  juf Erna Bouw (ma, di, wo), Valerie Schipper (do, vr)
 • Groep 4b juf Rianne van Schaik (ma, di, wo, do) juf Carola de Jonge (vr).

Tutor groep 4: juf Inge Noordam

 • Groep 5a: juf Carina de Hullu (vr), meester Meine Kreuzen (ma, di, wo, do)
 • Groep 5b: juf Carine de Hullu (ma, di, wo) en juf Lotte van Essen (wo, do, vr)

Tutor groepen 5: juf Lotte en juf Kirsten

 • Groep 6a: juf Anoek Mensink (do), meester Aran van der Starre (ma, di, wo, vr)
 • Groep 6b : juf Alianne van de Kieft (ma, di, wo), juf Janien van Boven (do, vr).

Tutoren groepen 6: juf Alianne vd Kieft  en juf Kirsten Rijfers

 • Groep 7a: juf Tamara Bronne (tot november), juf Dorieke Dijkshoorn (vanaf november ivm zwangerschapsverlof) (ma, di, wo), meester Erwin van Eijk (do, vr).
 • Groep 7b: juf Dorieke Dijkshoorn (ma, wo, do), juf Tamara Bronne (vr)

Tutoren groepen 7: meester Erwin van Eijk, juf Tamara Bronne

 • Groep 8a: juf Sanne de Vries (wo, do) en juf Laura Roeleveld (ma, di, vr)
 • Groep 8b: juf Jolieke de Jong (ma, di, wo, do, vr).

Tutoren groep 8: juf Jantine Urban, juf Laura Roeleveld.

Instroom / doorstroomprogramma groepen 8: juf Lisanne Kersten

Verdiepingsgroep (ruim 1 dag): juf Jantine Urban.

Gym: Juf Anna Schilperoord, juf Kate van Vliet (afwezig tot de Kerstvakantie).

Tutoren: Vanuit het extra geld wat wij krijgen (NPO) stellen we in elke (jaar)groep een tutor aan die zelfstandig ondersteunende werkzaamheden uitvoert in de groepen. Dat kan een groepje kinderen zijn wat extra aandacht nodig heeft voor rekenen, maar het kan ook een groep kinderen zijn die juist meer uitdaging nodig heeft. Regelmatig gaat de tutor voor de klas, zodat de leerkracht tijd heeft voor bijv. het maken van plannen en voor overleg of begeleiding in een andere groep.

Ib-ers:

 • Juf Idelette van der Spek
 • Juf Tine Visser
 • Ib-ondersteuning: juf Ilze Post
 • Juf Elise de Kleuver is nog ziek thuis.

Directie / management:

 • Meester Jan Boer (directeur): groep 1 t/m  4 en eindverantwoordelijk voor de hele school en peuterschool
 • Meester Arwin Mak (adjunct-directeur): groep 5 t/m 8
 • Juf Ellen Oppenhuizen: leidinggevende peuterschool

Managementondersteuning / administratie:

 • Juf Emy Burggraaf

Stagiaires

Geregeld komen er stagiaires in onze school.

 • Studenten van de Pabo komen op school stage lopen in verschillende groepen. Veel stagiaires komen van de CHE (Christelijke Hogeschool Ede) en De Driestar in Gouda.
 • Er kunnen ook LIO-stagiaires (Leraar In Opleiding) lesgeven. Een LIO-stagiaire is een bijna afgestudeerde vierdejaars student(e) die drie dagen per week gedurende een aantal maanden les geeft. Het is altijd zo dat de groepsleerkracht verantwoordelijk blijft voor wat er in de klas gebeurt.
 • Er zijn leerkrachten die een duale opleiding volgen. Zij combineren de opleiding op de Pabo met een aantal dagen werken voor de klas.
 • Zij-instromers: Zij hebben een hbo of universitaire opleiding en laten zich omscholen door leerkracht. Zij hebben een bevoegdheid om zelfstandig voor de groep te staan.
 • Stagiaires die een mbo-opleiding volgen voor onderwijsassistent.

Alle stagiaires en vrijwilligers zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en onderschrijven de grondslag van onze school.

Vrijwilligers

Op de Tamarschool zijn verschillende vrijwilligers actief. Zij helpen met diverse taken in de school, zoals werk klaarleggen, schoonmaken en het uitvoeren van reparaties en het toezicht houden tijdens het overblijven. We zijn altijd op zoek naar meer vrijwilligers, zij zijn van grote waarde voor onze school! Indien u geïnteresseerd bent om mee te helpen, kunt u dit aangeven bij juf Emy (administratie).

Onze vrijwilligers: Izabelle, Roos, Juanita.

Overige medewerkers


Schoolmaatschappelijk werk
Praktijk Xtra
Kim van Hagen
vrijdag
E kvhagen@tamarschool.nl
W Website
Logopedie
Vacature. Vanwege een tekort aan logopedisten zijn wij nog steeds op zoek naar een logopedist die vanuit de eigen praktijk op onze school logopedie wil geven.