Team

Het team in schooljaar 2018 / 2019

Van links naar rechts
Bovenste rij: Jan Boer, Rianne, Martha Harwig, Kate de Jong, Carina de Hullu, Jolanda Bartelink, Dorieke Dijkshoorn, Janine Slob, Ankelien Vaessen, Isabelle Volkers, Elise de Kleuver, Lisanne van Dam
Middelste rij: Cheyenne Donker, Laura Roeleveld, Yvette Raalte, Wesselien Koppelaar, Jisca van der Wal, Sanne de Vries, Lotte van Essen, Ellen Oppenhuizen
Onderste rij: Annemieke Kester, Rianne Eernstman, Emy Burggraaf, Ruth Vlaardingerbroek, Jessica den Heijer


Tamarinde 

Panda’s

Juf Ellen

eoppenhuizen@tamarschool.nl
ma-di & do-vr

Juf Yvette
yraalte@tamarschool.nl
ma-d
i & do-vr

Tamarinde 
Giraffen
Juf Jaike

ma-di & do-vrij

Juf Marinda

ma-di & do-vrij

 

 

Groep 1A

Juf Cheyenne
cdonker@tamarschool.nl
ma-vrij

 

 

 

 

 

 

Groep 1B

Juf Janine
jslob@tamarschool.nl
ma-do

Juf Ankelien
avaessen@tamarschool.nl
vrij

 

 

Groep 2A

Juf Jolanda
jbartelink@tamarschool.nl
woe-vrij

Juf Wesselien
wkoppelaar@tamarschool.nl
ma-di

Groep 2B

Juf Ruth
rvlaardingerbroek@tamarschool.nl
ma & woe-vrij

Juf Rianne

di

Groep 3a

Juf Lotte
lsantifort@tamarschool.nl
ma-vrij

 

 


Groep 3b

Juf Carina
cdhullu@tamarschool.nl
ma-vrij

 

 

Groep 4a

Juf Lisanne
lvdam@tamarschool.nl
ma-vr

 

 

 

Groep 4b

Juf Martha
(specialist leren & begeleiden)
mharwig@tamarschool.nl
ma-woe

Juf Annerieke
awolvers@tamarschool.nl
do-vrij

 

 

 

Groep 5A

Juf Isabelle
(specialist gedrag)
ivolkers@tamarschool.nl
ma & do-vrij

Juf Ankelien
avaessen@tamarschool.nl
di-woe

 

 

 

Groep 5B / 6B

Juf Sanne
sdvries@tamarschool.nl
di-vrij

Juf Jisca
jvdwal@tamarschool.nl
ma

 

 

 

 

 

 

Groep 6

Juf Jessica
jdheijer@tamarschool.nl
woe-vrij

Juf Carolien
cslingerland@tamarschool.nl
ma-di

Juf Ilze
(met ziekteverlof)
ipost@tamarschool.nl

Groep 7

Juf Dorieke
doudshoorn@tamarschool.nl
ma-vrij


Groep 8
Juf Laura
lroeleveld@tamarschool.nl
ma-vrij
Orthopedagoog

Juf Elise
edkleuver@tamarschool.nl
ma-di & do


Gym
Juf Kate
kdjong@tamarschool.nl
ma-do
Spel

Juf Esther
ebeen@tamarschool.nl
di

 

 

 

 

Interne
begeleiding &
coördinator Tamarinde
Juf Annemieke
akester@tamarschool.nl
ma-vr

 

Interne
begeleiding

Juf Rianne
reernstman@tamarschool.nl
di & do

 

Administratie

Juf Emy
eburggraaf@tamarschool.nl
ma-vrij

Directeur

Meester Jan
jboer@tamarschool.nl
ma-vrij

Stagiaires

Geregeld komen er stagiaires in onze school. Dat zijn studenten van de Pabo, die worden opgeleid voor leerkracht. Ze komen in onze school praktijkervaring opdoen. Ze krijgen opdrachten van hun eigen leraren. Soms moeten ze ook lesgeven in een groep. Soms zijn er stagiaires die zich voorbereiden op een baan als onderwijsassistent.

Er kunnen ook LIO-stagiaires (Leraar In Opleiding) lesgeven. Een LIO-stagiaire is een bijna afgestudeerde vierdejaars student(e) die drie dagen per week gedurende een aantal maanden les geeft. Het is altijd zo dat de groepsleerkracht verantwoordelijk blijft voor wat er in de klas gebeurt.

Vrijwilligers

Op de Tamarschool zijn verschillende vrijwilligers actief. Zij helpen met diverse taken in de school, zoals werk klaarleggen, schoonmaken en het uitvoeren van reparaties. We zijn altijd op zoek naar meer vrijwilligers, zij zijn van grote waarde voor onze school! Indien u geïnteresseerd bent om mee te helpen, kunt u dit aangeven bij juf Emy (administratie).

Overige medewerkers


Schoolmaatschappelijk werk Xtra plus
KIES coach, weerbaarheidstrainer, jeugdhulpverlener
Jessica Freeke
Dinsdag, woensdag & donderdag
T 06 39 43 78 68
E j.freeke@smw-basisschool.nl
W Website
ECHA Specialist in Gifted Education
Praktijk Qien
Lieneke Jeninga
Dinsdag & donderdag
T 06 30 55 68 25
E ljeninga@tamarschool.nl
W Website
Logopedie
Logopediepraktijk Samenspraak
Annemarie Visscher
Dinsdag & donderdag
T 06 26 66 55 24
annemarie@jouwlogopedist.nl
Website