Team

Het team in schooljaar 2023 / 2024


Teamfoto augustus 2023 (niet compleet)

Groepsverdeling 2023 / 2024 

Groep 1

We starten met 3 groepen 1 met tussen de 15 en 18 leerlingen. De instroom van nieuwe leerlingen wordt verdeeld over deze drie groepen. Het overzicht van welke kinderen in welke groep komen, krijgt u apart.

 • Groep 1A: Juf Kirsten, juf Gerdine en juf Rianne Verton. Juf Gerdine is een nieuw gezicht. Zij is zij-instromer.
 • Groep 1B: Juf Marleen op maandag en dinsdag. Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Claire-Elise er tot de herfstvakantie.
 • Groep 1C: Juf Maram en juf Denise en juf Carola.
 • De tutoren voor de groepen 1 zijn juf Judea en juf Yvette.

Groep 2

We hebben twee vrij grote groepen 2, die allebei in de Dalerveenstraat zitten. De Dalerveenstraat heeft heel grote lokalen en een centrale ruimte. Omdat de groepen wat groter zijn, hebben we meer tutoruren voor groep 2 geregeld.

 • Groep 2A: Juf Sylvana en juf Rieneke P.
 • Groep 2B: Juf Tessa
 • Tutoren groepen 2: meester Jari en juf Elianne.

Groep 3

 • Groep 3a (schakelklas): juf Mathea, juf Marjolein Lelyveld, juf Marinka.

In deze groep zitten leerlingen die hiervoor geselecteerd zijn.

 • Groep 3b (huidige 2A min schakelklasleerlingen): juf Lisanne, juf Marjolein Lelyveld.
 • Groep 3c (huidige 2B min schakelklasleerlingen): Juf Joëlle
 • Tutoren groepen 3: juf Mathea, juf Inge.

Groep 4

Groep 4 zit in het noodgebouw.

 • Groep 4a: juf Marjolein vd Kraats en juf Mirjam.
 • Groep 4b: Juf Rianne van Schaik, juf Marjolein vd Kraats
 • Tutoren: juf Inge en meester Aad.

Groep 5

 • Groep 5a: juf Anoek en juf Sanne
 • Groep 5b: juf Leonie en juf Tine. Juf Leonie is nieuw op onze school.
 • Tutoren groepen 5: juf Ester.

Groep 6

 • Groep 6a (huidige 5A): meester Aran en juf Tine
 • Groep 6b (huidige 5B): juf Janien en juf Dorieke
 • Tutoren groepen 6: juf Janien en juf Inge.

Groep 7:

 • Groep 7a: juf Tamara en meester Dinesh
 • Groep 7b: meester Erwin en juf Dominique.
 • Tutor groepen 7: meester Erwin en juf Janien.

Groep 8

 • Groep 8a: juf Alianne en juf Laura (tot haar verlof, daarna juf Jolieke).
 • Groep 8b: meester Meine en juf Alianne.
 • Tutoren groepen 8: meester Meine / juf Alianne en juf Jantine.
 • Instroom / doorstroomgroep groep 8: juf Lisanne Kersten.

Gym:

 • Juf Kate en meester Alvin.

Verdiepingsgroep:

 • Juf Jantine Urban.

Interne begeleiding:

 • Juf Idelette en juf Annemieke.
 • Ondersteuning ib en kindercoach: juf Ilze.

Administratie / managementondersteuning:

 • Juf Emy

Directie:

 • Meester Arwin, meester Jan.

Stagiaires

Geregeld komen er stagiaires in onze school.

 • Studenten van de Pabo komen op school stage lopen in verschillende groepen. Veel stagiaires komen van de CHE (Christelijke Hogeschool Ede) en De Driestar in Gouda.
 • Er kunnen ook LIO-stagiaires (Leraar In Opleiding) lesgeven. Een LIO-stagiaire is een bijna afgestudeerde vierdejaars student(e) die drie dagen per week gedurende een aantal maanden les geeft. Het is altijd zo dat de groepsleerkracht verantwoordelijk blijft voor wat er in de klas gebeurt.
 • Er zijn leerkrachten die een duale opleiding volgen. Zij combineren de opleiding op de Pabo met een aantal dagen werken voor de klas.
 • Zij-instromers: Zij hebben een hbo of universitaire opleiding en laten zich omscholen door leerkracht. Zij hebben een bevoegdheid om zelfstandig voor de groep te staan.
 • Stagiaires die een mbo-opleiding volgen voor onderwijsassistent.

Alle stagiaires en vrijwilligers zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en onderschrijven de grondslag van onze school.

Vrijwilligers

Op de Tamarschool zijn verschillende vrijwilligers actief. Zij helpen met diverse taken in de school, zoals werk klaarleggen, schoonmaken en het uitvoeren van reparaties en het toezicht houden tijdens het overblijven. We zijn altijd op zoek naar meer vrijwilligers, zij zijn van grote waarde voor onze school! Indien u geïnteresseerd bent om mee te helpen, kunt u dit aangeven bij juf Emy (administratie).

Onze vrijwilligers: Izabelle, Roos, Juanita.

Overige medewerkers

 • Schoolmaatschappelijk werker: Eefke Hazenbroek
 • Logopedie: wordt vanaf september weer ingevuld door logopediepraktijk Samenspraak.