Belangrijke en informatieve documenten

Hier vindt u veel van de belangrijke en informatieve documenten van Tamarinde, de Tamarschool en Stichting School met de Bijbel bij elkaar.

Tamarinde

 

Tamarschool

Schoolgids 2023 2024

Organisatie overstap po (002)

Procedure definitief advies

privacy reglement voor ouders 2018 06

SOP Model SchoolOndersteuningsProfiel 2021-2025 versie 2023 2024

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school
beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze
ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra
ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra
ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school
is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden
(SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in
Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio,
lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

Stichting School met de Bijbel

Alle documenten