Wie zijn wij?

Peuterschool Tamarinde is onderdeel van Stichting School met de Bijbel . Deze stichting, die al sinds 1882 bestaat, heeft in Den Haag 2 basisscholen en 2 peuterscholen. Tamarinde hoort bij de Tamarschool. Voor de naam Tamarinde is heel bewust gekozen. Hij lijkt niet alleen op de naam ‘Tamar’, maar beide namen zijn ook bomen die altijd vrucht dragen.

Visie

Net als op de Tamarschool werkt de peuterschool volgens een evangelische visie. Op onze peuterschool wordt gewerkt en geleefd vanuit de persoonlijke relatie van de leidsters met Jezus Christus. Wij proberen de kinderen voor te gaan en te begeleiden naar een levenswijze gebaseerd op een relatie met God. Hierbij willen we als rode draad in ons onderwijs gebruik maken van de Bijbel als Gods Woord en deze toepassen in ons dagelijkse omgang met de peuters.

Dit houdt onder andere in dat we:

  • Iedere dag beginnen en eindigen met gebed;
  • Verhalen vertellen en (voor)lezen uit de Bijbel;
  • Christelijke normen en waarden bijbrengen.

Voorschoolse educatie

De peuterschool is er voor kinderen van 2½ tot 4 jaar. Samen met de kleutergroepen van de basisschool vormt de peuterschool de Voorschool. Binnen de voorschool wordt er samengewerkt. In de methodes die gebruikt worden zit hierdoor een doorgaande lijn. De peuters gaan vier dagdelen naar de peuterschool. De leidsters werken spelenderwijs met de peuters, o.a. aan de ontwikkeling van taal. Dit wordt gedaan met de methode “Puk & Ko”. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor peuters en kleuters. Samen met de pop Puk gaan de peuters op ontdekking, leren ze sociale en motorische vaardigheden en hun zelfredzaamheid wordt bevorderd. De methode werkt met thema’s die afgestemd zijn op de belevingswereld van peuters. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid voor de peuters om vrij te spelen. Als de kinderen 4 jaar zijn, gaan ze naar groep 1 van de basisschool. Doordat er gewerkt wordt met aansluitende methodes is de overgang naar de basisschool minder groot als kinderen eerst naar de peuterschool zijn geweest. Ook draaien de kinderen op de peuterschool al een beetje in het schoolritme mee.

Voor de informatiebrief van Tamarinde, zie: Informatiebrief PSZ