Bestuur School met de Bijbel

Open scholen met een open Bijbel

De Tamarschool valt onder het bestuur “Stichting School met de Bijbel”.

De “Stichting School met de Bijbel” is een schoolbestuur in Den Haag dat al sinds 1883 christelijk onderwijs in de Schilderswijk verzorgt.

De Tamarschool bestaat sinds 2009, en vanaf 1 augustus 2014 behoort zij bij de School met de Bijbel. Daarmee heeft de stichting nu ook een school in de wijk Morgenstond.

Het is een kleinschalige en betrokken stichting. Er zijn twee scholen en twee peuterspeelzalen met voor- en vroegschoolse educatie (vve). De twee scholen zijn: de Koningin Beatrixschool en de Tamarschool (waarvan u de website nu bezoekt). De peuterspeelzalen zijn de Peuterhoek en Tamarinde.

Vanuit  de identiteit vinden we het van belang dat er goed onderwijs wordt gegeven op onze scholen. De speerpunten zijn dan ook kwaliteit en identiteit. Voor meer informatie over het bestuur kunt u terecht op de website van de stichting.