Welkom bij Tamarinde

Peuterspeelzaal en voorschool Tamarinde valt, net als de Tamarschool, onder de Stichting School met de Bijbel. Kinderen vanaf twee jaar en zes maanden zijn van harte welkom op Tamarinde.

In vier dagdelen per week volgen de peuters het voorschoolprogramma “Puk en Ko”. In deze methode gaan de peuters op ontdekking samen met de pop Puk. Aan de hand van verschillende thema’s wordt er gewerkt aan taal, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Dit alles gebeurt spelenderwijs. Als de kinderen 4 jaar zijn, gaan ze naar groep 1 van de basisschool. Doordat er gewerkt wordt met aansluitende methodes, is de overgang naar de basisschool minder groot als kinderen eerst naar de peuterspeelzaal zijn geweest. Ook draaien de kinderen op de peuterspeelzaal al een beetje in het schoolritme mee.

Hoe ziet een dagdeel op de peuterspeelzaal eruit?

Als u binnenkomt doet uw peuter zijn/haar jas in de luizencape en de tas in de tassenbak. Het meegenomen fruit (ochtend) mag in de fruitschaal. Het drinken blijft in de tas. De leidsters verwelkomen uw kind door het geven van een hand en daarna mag uw kind aan tafel gaan spelen met duplo, blokjes, een puzzel, klei of kan het een ketting rijgen.

We vinden het leuk als u even meespeelt met uw peuter. Nadat u afscheid genomen hebt, gaan we opruimen en in de kring zitten. Dit noemen we de ‘grote kring’. Tijdens het kringmoment worden er liedjes gezongen, een (Bijbel)verhaal voorgelezen en/of een activiteit aangeboden.

Hierna gaan de peuters in de hoeken spelen. Ook mogen ze knutselen, kleuren of een spelletje aan tafel doen. Eén van de leidsters biedt tegelijkertijd een Puk-activiteit aan, waar een klein groepje kinderen aan meedoet. We noemen dit de ‘kleine kring’. Deze activiteit is afgestemd op het thema en verschilt per week. Vervolgens is er een plasronde. Na het handen wassen gaan we eten (ochtend) en drinken (ochtend en middag).

Na het eet- en drinkmoment doen we onze jassen aan en gaan we naar buiten. Aan het einde van een dagdeel gaan we naar binnen om af te sluiten in de kring. Daarna komt u uw kind weer ophalen.

Inschrijving

Vanaf 2,5 jaar is uw peuter van harte welkom. U mag uw peuter echter al eerder inschrijven. Om verzekerd te zijn van een plek op de peuterspeelzaal raden we u aan uw kind tijdig in te schrijven. Het formulier kunt u opvragen bij de administratie van de Tamarschool of bij de hoofdleidster van Tamarinde. Tijdens een intakegesprek vertellen wij u over de gang van zaken op de peuterspeelzaal. De gegevens die u verstrekt over u en uw kind worden vertrouwelijk behandeld.

Inspectierapport

Klik op onderstaande link voor het inspectierapport van februari 2017.
Definitief inspectierapport PSZ Tamarinde februari 2017