Weekopening onderbouw

12 October

8.30 – 9.00 uur