Vrije middag voor de Kerstvakantie

20 November

Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn 12.00 uur vrij.
De peuterschool is in de middag open.