Eerste schooldag

02 September

De school start om 8.30 uur.
De kinderen kunnen naar de klas gebracht worden.
Van 8.35 tot 9.00 uur is er een startbijeenkomst voor ouders.
Om 14.30 uur is de jaaropening op het plein of in de gymzaal.