WeekBlad 9

19 oktober

De eerste periode van 8 weken zit erop. Het is vakantie. Tijd om even afstand te nemen. Deze eerste weken na de zomervakantie zijn altijd belangrijk. In deze weken wordt het fundament gelegd voor de rest van het schooljaar.
Daar is de afgelopen tijd hard aan gewerkt. En natuurlijk is zo’n proces nooit klaar. Bijna alle ouderochtenden
zijn geweest. We zijn blij met de goede opkomst in alle groepen. Want samen willen we er voor de kinderen
zijn. Tijdens de studiemiddag afgelopen donderdag hebben we daar weer bij stil gestaan. Wij willen de kinderen
(ook de kinderen die het soms een periode moeilijk hebben) graag verder helpen. Dat doen we met duidelijkheid en liefde & aandacht. Die twee componenten. Die blijken steeds weer het best te werken als je ze allebei inzet. Als je duidelijkheid weghaalt, krijg je al heel snel onveiligheid. Als je liefde weghaalt, krijg je verkilling en verzakelijking. Duidelijkheid, liefde & aandacht zijn allebei nodig, op school en thuis. Laten we daar voor blijven gaan, ook in de komende periode.

WeekBlad 9 21 oktober – 3 november 2018