WeekBlad 9

13 October

Donderdag was de ouderavond over seksuele vorming. Bedankt voor uw aanwezigheid en betrokkenheid. Het was een goede avond waarop we met elkaar konden delen welke zorgen en vragen we hebben op het gebied van seksuele opvoeding. Fijn dat we daar open over konden praten.

Om ons heen gebeuren veel zaken op dit gebied waar we ons zorgen over maken. Het is goed om onze kinderen wijs te maken. Het boek Spreuken in de Bijbel is een boek vol wijsheid, ook voor de opvoeding van kinderen. Goed om dat eens rustig door te lezen. Spreuken – BasisBijbel

Weekblad 9 16 – 28 oktober 2023