WeekBlad 5

27 september

Afgelopen week waren de verwachtings-gesprekken. Goed om elkaar al vroeg in het schooljaar te leren kennen. Om zo samen te zoeken naar wat goed is voor de kinderen die ons zijn toevertrouwd.

WeekBlad 5 29 sept- 5 okt 2019