WeekBlad 40

08 July

Het jaarthema van dit schooljaar was: Ik doe mee! Wat is er goed meegedaan dit schooljaar. Er is hard gewerkt en we hebben veel bereikt.

Hartelijk dank aan:

  • De leerlingen. Wat fijn dat jullie er elke dag waren en dat jullie je enthousiast inzetten.
  • De ouders. Zonder samenwerking met jullie als ouders was het niet gelukt. We merken steeds weer hoe belangrijk het is als ouders de school steunen. We weten dat veel ouders voor ons bidden.
  • Het team. Dit jaar was niet gemakkelijk. Veel zieken, quarantaine waardoor er regelmatig uitval was, die weer opgevangen moest worden door anderen. Er is op een creatieve manier meegedacht. En er is hard gewerkt. Bijna alle doelen uit het jaarplan zijn behaald!
  • We danken God die er ook dit jaar bij was en ons de kracht gaf om dit allemaal te doen.

WeekBlad 40 10 juli – 20 augustus 2022