WeekBlad 4

09 September

Afgelopen week en volgende week zijn de startgesprekken. Kinderen kunnen aangeven waar zij het komende schooljaar aan willen werken. Het is opvallend om de verschillen te zien. Er zijn kinderen die heel goed weten wat zij willen en waar zij aan moeten werken. Er zijn er ook die dat veel minder goed kunnen. Het geeft natuurlijk niet als je niet (precies) weet wat je later worden wil. En dit kan veranderen. We zien wel dat kinderen die weten waar zij naar toe willen en die beseffen dat zij daar iets aan moeten doen, verder komen. Anders gezegd: kinderen die een perspectief hebben, doen hun schoolwerk gerichter.

Het is mooi dat wij weten dat  God ook een doel heeft met ons leven:

Wat is het mooi als Gods plannen en die van ons en onze kinderen in elkaars verlengde liggen. Dan heb je echt een hoopvolle toekomst!

WeekBlad 4 11 – 17 sept 2022