WeekBlad 39

01 July

We zijn het jaar aan het afronden. Rapporten worden geschreven. Speelgoed wordt schoongemaakt. De laatste lessen gegeven. Nog een weekje, dan is het vakantie. Natuurlijk kijk je terug op het afgelopen jaar. Weer een roerig jaar, waarin veel gebeurd is. Op school, maar ook in de wereld om ons heen. In deze wereld en in deze tijd groeien onze kinderen op. We willen hen klaar maken voor deze wereld. Maar hoe ziet die wereld er straks uit? Dat was altijd al onzeker, maar de afgelopen jaren hebben ons geleerd dat niets zeker is. Bijna niets. Want juist in deze tijd mogen we ons vastklampen aan de belofte van God dat Hij altijd bij ons wil zijn. En dat we veilig zijn bij Hem.

https://www.youtube.com/watch?v=joGfQhMjRbU

WeekBlad 39 3-9 juli 2022