WeekBlad 38

26 juni

Donderdag en vrijdag hebben we twee studiedagen gehad. We hebben plannen gemaakt voor het komende schooljaar. Dat is altijd leuk. We werden daar enthousiast van. We hebben mooie en leuke ideeën uitgewisseld over burgerschap. We gaan dat in de toekomst met u delen. Het ‘vak’ burgerschap heeft de afgelopen tijd soms een wat negatief imago gekregen. Dat komt waarschijnlijk door de bezoeken die de inspectie gebracht heeft bij verschillende scholen rondom dit onderwerp. Wij ontvangen hen graag want we denken dat we een prachtig aanbod hebben om kinderen klaar te maken om wereldburger te worden. Maar dat niet alleen, een goede wereldburger is in de eerste plaats een burger van het hemels Koninkrijk. En het is heel mooi om ook daarvan veel mee te geven.

WeekBlad 38 28 juni 4 juli 2020