WeekBlad 38

16 juni

We hebben tijdens de twee studiedagen teruggekeken wat we het afgelopen jaar bereikt hebben. Er zijn genoeg redenen om blij en dankbaar te zijn. Maar er zijn ook doelen niet behaald. Soms was daar gewoon geen tijd voor, of gingen andere zaken voor. Soms kwam het door ziekte of tekort. Bij het vooruit kijken naar het komende jaar beseffen we dat we als mens kwetsbaar zijn. Er hoeft maar iets te gebeuren of je plannen vallen in duigen. Of je moet op zijn minst omschakelen en bijstellen. Toch weten we dat God erbij is en dat Hij ook alles wat hier op school gebeurt in zijn hand heeft.

WeekBlad 38 18 – 24 juni 2023