WeekBlad 37

09 juni

We zijn bezig met de afronding van het jaar en de voorbereidingen voor het komende jaar. Er komt een nieuw schoolplan voor de komende vier jaar. Dus veel redenen om vooruit te kijken. Altijd mooi om vol goede moed plannen te maken. Tegelijk kunnen er ook zorgen zijn als je denkt aan de toekomst. Hoe gaat het verder met het lerarentekort? Wat komt er nu en in de toekomst op onze kinderen af? En hoe spelen we daar nu op in. Het woord hoop is dan belangrijk. God belooft ons een hoopvolle toekomst. Laten we daar bij al onze overwegingen aan vast houden.

https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20&t=2s

WeekBlad 37 11 – 17 juni 2023