WeekBlad 36

10 June

Tijdens de studiedagen hebben we als team gekeken naar de opbrengsten van het afgelopen jaar. We zijn blij met wat we hebben bereikt. Er is natuurlijk nog genoeg te doen. Maar er is weer sprake van een stijgende lijn na corona. En daar zijn we blij mee. Niet bij iedereen is die stijgende lijn te zien. Sommige kinderen vinden het moeilijk om gemotiveerd te worden en gemotiveerd te blijven. Wij doen er alles aan om hen ‘aan’ te krijgen. Dat gaat het best als we als team kunnen samenwerken. Dus de leerling zelf, de ouders en de school. Doet u mee?

WeekBlad 36 12 -18 juni 2022