WeekBlad 35

26 May

Zondag is het Pinksteren. In de klassen is hier aandacht aan besteed. Bij Pinksteren denken we aan de Heilige Geest. Maar ook dat de Boodschap van God niet voor één volk of één groep is, maar dat wereldwijd iedereen God mag leren kennen. Dat iedereen de Boodschap mag horen en omarmen. Dat is wat wij dagelijks op school in praktijk brengen.

WeekBlad 35 28 mei – 3 juni 2023