WeekBlad 35

04 juni

De maandtekst gaat over een wedloop. In een maand met voetbal, Olympische Spelen en sportdag moet dat aanspreken. Om een prestatie te leveren moet je moeite doen. Dat is wat wij de kinderen regelmatig voorhouden. Je moet door de leerkuil (de ‘leeuwenkuil’ noemde een leerling uit groep 2 het pas 😉) als je iets nieuws leert. Dat kost moeite. Maar als je dan iets hebt geleerd, dan voelt dat wel als een soort beloning.

Ook in het geloof is het zo. Soms moet je moeite doen om het goede te kunnen doen. Elkaar liefhebben bijvoorbeeld is soms ingewikkeld en vraagt veel inspanning. Maar je doet het niet zomaar. God ziet het en Hij beloont het ook.

WeekBlad 35 6 – 12 juni 2021