WeekBlad 34

25 May

Maandag was er een weekopening met de hele school. Het ging over dingen die je niet ziet, maar die er wel waren. Bijvoorbeeld in een sinaasappel zitten vitamines. Die zie je niet, maar ze zijn er wel. Zo is het ook met Jezus. Hij is naar de hemel gegaan. We zien Hem niet, maar Hij is er wel.

https://www.youtube.com/watch?v=8gdo7Nd8gLw

WeekBlad 34 29 mei 6 juni 2022