WeekBlad 34

17 May

Donderdag werd onze oud-leerling Rosa begraven. Met een aantal collega’s zijn wij er geweest. Onbegrijpelijk en onnatuurlijk dat een jong leven opeens ophoudt. Die vraag werd in de herdenkingsdienst door verschillende mensen gesteld. En tegelijkertijd was er ook de hoop. En de zekerheid dat Rosa veilig is in Gods handen.

Op de kaart stond de tekst uit psalm 139. Laat die nu precies onze maandtekst zijn.

Het is troostend om te lezen dat Gods handen nog steeds op Rosa zijn en dat Hij altijd om haar heen is. Altijd, ook als zij niet meer hier op aarde is.

Wij wensen alle mensen die om haar heen stonden de troostende handen van onze God toe.

Hierbij denken ook aan de collega’s van de peuterschool, waar Rosa heel kortgeleden haar stage liep.

Weekblad 34 19 – 25 mei 2024