WeekBlad 30

06 April

Een Teken van Leven! (VI)

Deze keer, het laatste voorwerp als teken van leven. Een kaars. Nu denken we natuurlijk dat dit een vergissing is. Want een kaars hoort toch bij Kerst? Misschien hoort de kaars nog wel veel meer bij Pasen. In veel kerken is er een Paaskaars. Dat is niet zomaar. Want het licht van de kaars is een symbool van Jezus, die het Licht van de wereld is. En juist met Pasen zien we dat heel goed. Jezus was in het donkere graf, maar Hij kwam uit het graf op de ochtend van Pasen. Hij ging naar het licht, maar nog meer: Hij is het Licht.

WeekBlad 30 9 – 15 april 2023