WeekBlad 3

10 september

Maandag was er na lange tijd weer een weekopening in de aula. Die was voor groep 7 en 8. Het ging over Gods liefdesbrief aan jou. God laat op allerlei manieren merken dat Hij van je houdt. In de Bijbel, maar ook door andere mensen. En wij mogen die Boodschap weer doorgeven.

WeekBlad 3 12 -18 september