WeekBlad 27

15 March

Tijdens de ouderochtend spraken we over discipline. Dat is best een lastig woord, want wat versta je onder discipline? Zijn dat alleen maar regels of is dat meer? In het woord discipline zit het woord discipel. Een discipel is een leerling. Iemand die al doende leert en bagage meekrijgt voor het leven. Zo is het met onze kinderen ook. Zij mogen al doende dingen leren. En gelukkig, als opvoeders zijn we ook steeds aan het leren. Met vallen en opstaan.

Daarin hebben we een voorbeeld aan Jezus. Hij heeft heel veel geduld gehad met zijn discipelen. Ook zij mochten leren, met vallen en opstaan.

Weekblad 27 17 – 23 maart 2024