WeekBlad 24

16 February

Woensdag was het Valentijnsdag.

De dag staat ook wel bekend als de ‘dag van de liefde’ waarop stelletjes elkaar kaarten, rode rozen en chocolade geven. Langzaam maar zeker is het geworden tot een dag waarop je extra aardig tegen anderen doet en iets geeft aan wie je aardig vindt. Ook de leerkrachten zijn verrast met tekeningen. Altijd goed om positieve woorden te spreken en liefde voor elkaar aandacht te geven. Daarom besteden we er op school altijd even aandacht aan.

 

Valentijn was een opstandige priester uit Rome in de 3e eeuw. Keizer Claudius Gothicus (keizer van 268-270) verbood jonge mannen om te trouwen. Het argument van de keizer was dat jonge, ongetrouwde mannen betere soldaten waren. De priester Valentijn gehoorzaamde echter niet, en hij trouwde jonge stellen in het geheim. Toen Valentijns wangedrag werd ontdekt, liet de keizer hem onthoofden. Na zijn dood werd hij heilig verklaard. Zo ontstond Valentijnsdag waarschijnlijk.

Het had dus vooral te maken met romantische liefde. Maar liefde is een veel breder begrip. Maandag tijdens de weekopening stonden we stil bij de maandtekst, die over liefde ging. Zonder liefde tot God en voor elkaar mis je iets wezenlijk bij alles wat je doet. Dan ben je als een elektrische fiets zonder accu of een lamp zonder stekker.

Weekblad 24 18 febr – 2 mrt 2024