WeekBlad 21

27 January

Tijdens de ouderochtenden praten we over ouderbetrokkenheid. Eén van de stellingen is dat ouders klanten van de school zijn. De meeste ouders zijn het daar niet mee eens. Die zien liever een woord als partner. Eén ouder verwoordde het heel mooi en compleet: We zijn meer partners, want we gaan allebei op ons eigen terrein voor de kinderen.

Zo willen wij het graag: samen werken aan een mooie hoopvolle toekomst voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.

WeekBlad 21 29 jan – 4 febr 2023