WeekBlad 21

26 January

Deze week is het Week van Gebed. Een week om stil te staan bij bidden. En vooral ook: een week om te bidden. Dit jaar staat de week in het teken van eenheid. In de wereld om ons heen is die op veel plekken ver te zoeken. En dan lijkt het wel of bidden daarvoor niet helpt. Toch is het goed om elkaar op te zoeken en samen te bidden voor eenheid. Op die manier komt er al een stukje eenheid. Eenheid met elkaar en met God.

Weekblad 21 28 jan 3 febr 2024