WeekBlad 13

29 november

Woensdag kwamen een aantal ouders bij de directeur op de koffie. We hebben veel dingen met elkaar doorgesproken. Het schoolplan, meer-begaafdenbeleid, uitbreiding van de school, verkeersveiligheid. En ondertussen kwamen er nog veel meer andere onderwerpen langs: hoe gaan we om met seksuele vorming, wat doen we aan burgerschapsvorming?

Er komt hiervan nog een verslag. Dat is nu nog niet helemaal klaar. We zijn erg blij met de actieve, positieve sfeer die er was die ochtend. Samen gaan voor het welzijn van de kinderen, dat willen we als school graag en we merkten dat dit van twee kanten kwam.

Na de Kerstvakantie gaan we ook met leerlingen in gesprek.

WeekBlad 13 1 – 7 dec 2019