WeekBlad 12

19 november

Het zal u – en de kinderen al helemaal – niet ontgaan zijn dat Sinterklaas weer in het land is. We merken dat de grootste spanning rond met name de pieten er een beetje af is. Gelukkig maar. Als school hebben we al een aantal jaren geleden het besluit genomen om alleen de Sint uit te nodigen op school. We leggen vooral de nadruk op het gezellige en het weggeven. En dat gaat al jaren goed zo. Om het gezellige aspect nog te onderstrepen, doen we met een deel van het team het geheime pietenspel waarin we elkaar iets geven en ook wat grappige verrassingen organiseren. Dus als u van gekke dingen in de klas hoort; het zou zomaar met dit spel te maken kunnen hebben!

WeekBlad 12 21- 27 nov 2021