WeekBlad 10

21 October

Het is herfstvakantie. De eerste periode is voorbij. Een vrij lange periode van negen weken. In de klassen hebben we geïnvesteerd in groepsvorming en in regels en routines. Dat staat nu. We hopen hier de rest van het jaar op te kunnen verder bouwen. Dat is het thema van dit schooljaar: Bouwen. Je zou kunnen zeggen dat we nu gebouwd hebben aan het fundament. En er staat al een mooi begin van het bouwwerk. Maar het is nooit af. We zullen ons leven lang moeten blijven leren, blijven bouwen.

Veel volwassenen geven aan dat zaken die zij op de basisschool hebben geleerd en geoefend, nog steeds met hen mee gaan. Wij doen ons best om dat bij de komende generatie te doen.

WeekBlad 10 23 okt – 5 nov 2022