WeekBlad 10

27 October

Je ziet het in sommige winkels en op social media; de tijd van Halloween is weer aangebroken. Als school doen we daar nadrukkelijk niet aan mee. Niet dat we vinden dat mensen die Halloween vieren niet goed zijn, maar wel omdat de oorsprong duister is. Het is niet voor niets dat Halloween op 31 oktober is. Al eeuwen is er op dit datum aandacht voor de dood. Niet voor niets dat Allerheiligen (wat in de Rooms Katholieke kerk gevierd wordt) op 1 november is. Natuurlijk moeten we de dood niet ontkennen. Maar het is goed om te beseffen dat God niet onze dood wil, maar ons leven. Dus wat ons betreft vieren we niet de dood, maar het leven! Dat is wat God wil.

Daarnaast is er pedagogisch gezien wel wat op te merken rondom alles wat er gebeurt bij Halloween. Kinderen kunnen bang worden bij allerlei griezelactiviteiten. Dat hoort niet bij een veilig klimaat.

De maandtekst van de nieuwe maand is wat dat betreft hoopvol: God belooft dat hij er is en ons wil beschermen. We zijn veilig bij hem. In leven en in dood!

Weekblad 10 29 okt – 4 nov 2023