WeekBlad 1

19 August

Het jaarthema voor dit nieuwe schooljaar is: BOUWEN. Na corona leven we in een soort ‘wederopbouwfase’. Daarnaast wordt er in de wijk veel afgebroken en opgebouwd. Aan de Loevesteinlaan komt een nieuw gebouw, de flatjes voor onze school worden op termijn afgebroken. En wie weet wat er met onze school gaat gebeuren…?(dat weet nog niemand). In de Bijbel staat een bekend verhaal over bouwen. De gelijkenis van de wijze en de domme bouwer. Het gaat dan over bouwen aan je levenshuis. Welke keuzes maak je? Die hebben gevolgen in je leven. Luister je naar wat God tegen je zegt, of maak je eigen keuzes, los van God? Ook deze vragen willen we aan de kinderen meegeven in dit schooljaar.

WeekBlad 1 Start schooljaar