Onderwijs

Pedagogisch beleid

Peuterspeelzaal Tamarinde wil bijdragen aan een goede startpositie van kinderen in de samenleving. Vanuit een pedagogisch verantwoorde basis bieden wij kinderopvang die aantrekkelijk en uitdagend is voor kinderen. Hoe we daar inhoud aan geven, hebben we vastgelegd in het pedagogisch beleid, dat een richtlijn is voor de komende jaren.

Klachtenreglement

Uw kind is bij ons in goede handen. Wij doen ons uiterste best om u naar tevredenheid van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft. Daarvoor hebben wij een klachtenprocedure. Deze bestaat uit vier stappen:

  • Bespreekbaar maken;
  • Gesprek met leidinggevende;
  • Interne klachtenregeling;
  • Externe klachtenregeling.

Voor ons klachtenreglement, zie: Klachtenreglement 2016-2017 Tamarinde