Kosten

De voorschool wordt door de gemeente Den Haag gesubsidieerd. U hoeft daarom maar een kleine bijdrage per maand te betalen. Voor vier dagdelen betaalt u € 20,- per maand. Het rekeningnummer is: NL 58 INGB 0000 0829 78 t.n.v. School met de Bijbel. Hier kunt u op de eerste van de nieuwe maand €20,- naar overmaken o.v.v. de naam van uw kind en de groep (Hummels of Krummels). Wanneer u een Ooievaarspas heeft en u deze heeft laten scannen bij de administratie, hoeft u niets te betalen. Deze informatie geldt tot 31 december 2017.

Bij de administratie staat een pinautomaat. U kunt dus ook uw bijdrage op de 1e van de maand (of de eerste werkdag daaropvolgend) via de pin betalen.