MR

De leden van de medezeggenschapsraad in schooljaar 2017 – 2018 zijn:

  • Oudergeleding
    • De oudergeleding is elk jaar wisselend en momenteel is er een drietal ouders actief in de oudergeleding.
  •  Personeelsgeleding
    • Wesselien Koppelaar
    • Cheyenne Donker

Voor contact met de MR kunt u mailen naar: mr@tamarschool.nl