Nieuws

WeekBlad 41

WeekBlad 41

Het is vakantie!Afgelopen jaar is er hard gewerkt. Door de kinderen, door de leerkrachten. Maar ook door u als ouders. We hebben veel hulp gekregen. Leesouders, hulp bij een uitje, klassenouders, enz. enz. Heel hartelijk bedankt! We gaan nu vakantie vieren. Voor [...]

WeekBlad 40

WeekBlad 40

De komende week staat in het teken van afscheid en nieuwe plannen. Maandag is de afscheidsavond van groep 8 en dinsdagochtend gooien we hen op een ludieke manier de school uit. Dinsdagmiddag gaan we al even kijken in de nieuwe groep met (zover mogelijk) de nieuwe [...]

WeekBlad 39

WeekBlad 39

Het schooljaar is bijna voorbij. Vandaag hadden we studiedag en hebben we samen teruggekeken naar het afgelopen schooljaar. Wat zijn er veel mooie dingen gebeurd. Met elkaar beseften we dat we het afgelopen jaar gedragen zijn door God. Hij heeft ons kracht gegeven [...]

WeekBlad 38

WeekBlad 38

Op 27 juni staat er een korte staking gepland in het onderwijs. Hoewel zij de zorgen delen die er zijn, vindt ons bestuur een staking hiervoor geen effectief middel. (Een staking organiseren aan het einde van een schooljaar geeft alleen maar meer werkdruk…). We [...]

WeekBlad 37

WeekBlad 37

Het is weer toetstijd. In alle groepen worden toetsen afgenomen om te zien of de kinderen het afgelopen half jaar voldoende geleerd hebben. Het is belangrijk om de toets niet als een beoordeling te zien. Maar als middel om te bepalen waar kinderen in gegroeid zijn [...]

WeekBlad 36

WeekBlad 36

Afgelopen maandag stonden we tijdens de weekopening stil bij de betekenis van Pinksteren en de Heilige Geest Juf Tabitha legde ons het uit: De Heilige Geest brengt orde in de chaos. De Heilige Geest helpt ons. Fijn Pinksterfeest.WeekBlad 36 4 - 10 juni 2017

WeekBlad 35

WeekBlad 35

Donderdag is het Hemelvaartsdag. Niet zo’n bekend feest. Jezus ging naar de hemel. Maar wat moet je je daarbij voorstellen? Het valt op dat kinderen vaak een levendige voorstellen hebben bij de hemel. En ook heel gericht zijn op de terugkomst van Jezus uit de hemel. [...]

WeekBlad 34

WeekBlad 34

De weersvooruitzichten waren niet best aan het begin van de week. We zagen onze schoolreis al in het water vallen. Maar dat viel erg mee! We weten dat veel kinderen en leerkrachten gebeden hebben om droog weer tijdens de schoolreis. Je vraagt je dan soms even af: [...]