WeekBlad 41

07 juli

Het is vakantie!
Afgelopen jaar is er hard gewerkt. Door de kinderen, door de leerkrachten. Maar ook door u als ouders. We hebben veel hulp gekregen. Leesouders, hulp bij een uitje, klassenouders, enz. enz. Heel hartelijk bedankt! We gaan nu vakantie vieren. Voor sommigen een fijne periode van lekker weg gaan en leuke dingen doen. Voor anderen minder. Toch kan het voor iedereen een goede periode zijn, als God met je meegaat.

WeekBlad 41 zomervakantie 2017