Nieuws

WeekBlad 29

WeekBlad 29

In de kerk (groep 3 t/m 8) en op het plein (groep 1 en 2) en in de klas (peuters) vierden we het Paasfeest. Ons jaarthema is: Zien. We vroegen ons af: wat zou Jezus gezien hebben vanaf het kruis? Veel kinderen dachten dat Hij vooral de mensen heeft gezien. De mensen [...]

Volgende week vieren we Goede Vrijdag en Pasen. Best moeilijk om de verhalen die daarbij horen aan de kinderen te vertellen. Die verhalen zijn best aangrijpend. En dan willen we ook nog duidelijk maken waarom Jezus aan het kruis ging. Zeker voor jonge kinderen is [...]

WeekBlad 27

WeekBlad 27

Tijdens de ouderochtend spraken we over discipline. Dat is best een lastig woord, want wat versta je onder discipline? Zijn dat alleen maar regels of is dat meer? In het woord discipline zit het woord discipel. Een discipel is een leerling. Iemand die al doende [...]

WeekBlad 26

WeekBlad 26

We leven toe naar Pasen. In ieder lokaal staat een kruis. Dat lijkt heftig. En dat is het ook wel. Als we naar het kruis kijken denken we aan pijn en verdriet en onrecht en verkeerde dingen. Maar als we goed kijken zien we ook iets anders. Het kruis is namelijk [...]

WeekBlad 25

WeekBlad 25

De maandtekst van maart gaat over geven. We konden dat meteen op 1 maart doen, doen, want 1 maart is het complimentendag. En complimenten geef je ook. In de Bijbeltekst uit Lukas wordt nog eens benadrukt dat je daar niet terughoudend in hoeft te zijn. Daar staat [...]

WeekBlad 24

WeekBlad 24

Woensdag was het Valentijnsdag.De dag staat ook wel bekend als de ‘dag van de liefde’ waarop stelletjes elkaar kaarten, rode rozen en chocolade geven. Langzaam maar zeker is het geworden tot een dag waarop je extra aardig tegen anderen doet en iets geeft aan wie [...]

WeekBlad 23

WeekBlad 23

Deze weken staan in het teken van toetsen enopbrengsten. De toetsen van Cito Leerling in Beeld zijn afgenomen en volgende week is er de doorstroomtoets in groep 8. De toetswereld is beweging. Namen van toetsen veranderen. De inhoud wordt een beetje anders. Er [...]

WeekBlad 22

WeekBlad 22

Weekblad 22 4 - 10 febr 2024