WeekBlad 41 Zomervakantie

07 juli

Het afgelopen jaar was het jaarthema Bouwen. We zijn begonnen door met veel legosteentjes met de hele school een bouwwerk te maken. Dat viel best tegen. Het werd niet echt een geheel. Later zijn twee groepjes kinderen bezig geweest met bouwen. Het ene groepje met een plan, het ander had geen voorbeeld. Het verschil was merkbaar. Een plan is dus belangrijk. Of in ieder geval een focus op je doel. Dan bouw je niet op zand, maar op een vaste ondergrond. Dat fundament is nog steviger als je weet dat God een plan heeft met jouw leven en dat je erop vertrouwt dat Hij dat plan door jou heen gaat uitvoeren.

Misschien denk je nu vooral aan vakantieplannen. Dat is ook mooi. We wensen alle leerlingen en ouders een fijne vakantie!

Team Tamarschool en Tamarinde

WeekBlad 41 zomervakantie juli augustus 2023