WeekBlad 1 Start schooljaar

02 september

We krijgen dit schooljaar veel extra geld voor het onderwijs. Dat is fijn! We hebben een mooi programma gemaakt. We kunnen extra aandacht geven aan alle kinderen. Kinderen die wat extra instructie nodig hebben en kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben. We willen ons onderwijsaanbod verbreden. Meer bieden op het gebied van creativiteit. We willen ouders nog meer bij het onderwijs op school betrekken. Mooie plannen. Maar die gaan alleen maar lukken als iedereen meedoet. Daarom is het jaarthema: Ik doe mee! We hebben leerkrachten, ouders en kinderen op de foto gezet die allemaal zeggen: “Ik doe mee!”. We nodigen iedereen die bij de school betrokken is uit om in te stappen en mee te doen. Als we dat allemaal op onze eigen manier doen, wordt het een prachtig jaar!

 

Jaarplan:

Voor het schooljaar 2021 /2022 is een ambitieus plan gemaakt. Dit heeft alles te maken met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Door de nasleep van corona krijgt het onderwijs veel extra geld. De Tamarschool zet dit in voor:

 • Klassenverkleining
 • Extra handen in de klas door middel van tutoren.
 • Talentontwikkeling
 • Professionalisering (o.a. nascholing van het team).

Dit doen wij verder door:

 • Geven van goede lessen: (Uiteraard! Dit is de kern van ons onderwijs). Dit is altijd al belangrijk geweest. In het schooljaar 2021 / 2022 richten we ons vooral op het nog meer differentiëren zodat zowel leerlingen die meer uitleg en oefening nodig hebben als leerlingen die meer aankunnen een gerichter aanbod krijgen. Hiermee willen wij hogere opbrengsten krijgen voor alle
 • Coöperatieve werkvormen: door samen te werken komen leerlingen beter tot leren.
 • Verbeteren van het rekenonderwijs door een nieuwe methode rekenen: Getal en Ruimte Junior
 • Leerlingen zelf meer inzicht geven in hun ontwikkeling en hun leerproces door Leren zichtbaar maken en formatief evalueren. Alle leerlingen werken met een portfolio.
 • Verdieping van vakken wereldoriëntatie.
 • Samenwerking met ouders krijgt weer een nieuwe impuls.
 • Talentontwikkeling wordt een speerpunt in het nieuwe schooljaar. Als uitgangspunt hebben we: Heel het kind. Alle kinderen.

WeekBlad 1 start schooljaar 2021 2021 1 aug – 4 september