WeekBlad 30

06 april

Afgelopen dinsdag waren wij als team op een studiedag van alle evangelische scholen in Nederland. Het thema was: Helden. Leerkrachten zijn helden! Het is heel wat om er elke dag voor de kinderen te zijn. Eén van de dingen die we hoorden was dat we niet alleen gereedschap zijn in Gods hand. Maar vooral dat we geliefd zijn door God. Als we vanuit de wetenschap dat we geliefd zijn ons werk doen, dan zijn we als leerkrachten inderdaad meer dan gereedschap. Het gaat dan over je innerlijk, je drive. Dat is ook precies wat we aan de kinderen willen doorgeven en voorleven: je bent geliefd. Met vallen en opstaan willen we daar elke dag weer vorm en inhoud aan geven.


WeekBlad 30 8 – 15 april 2018